Ing. Radim Kovács

Direktor marketinga i komunikacija

Studirao je ekonomiju na Silesian Univerzitetu u Karvini, specijalizovan za marketing i menadžment. Ima više od 17 godina iskustva u komunikacijama i marketingu. Njegova karijera započela je u kompaniji AMI Communications, gde je bio viši direktor u korporativnoj i kriznoj komunikaciji sa klijentima. Od 2013. radio je kao direktor komunikacije i B2B marketinga u Sberbank CZ, gde je bio odgovoran za uspostavljanje komunikacijske strategije i njene naknadne implementacije.

Radim Kovač je primarno odgovoran za sprovođenje dugoročne marketinške i komunikacijske strategije i obezbeđivanje sinergija i projekata u okviru međunarodnih aktivnosti Grupe, koja aktivno deluje u evropskim zemljama seve.