Hemikalije i plastika

Hemijska industrija je jedna od najvažnijih prerađivačkih industrija u Republici Češkoj. Partnerstvom sa osiguranjem RENOMIA svi vaši rizici biće pokriveni.

Proizvodi hemijske industrije pronalaze primenu u svim sektorima ekonomije, u domaćinstvima i u slobodno vreme. Glavni rizici sa kojima se suočavaju proizvođači hemikalija i plastike obuhvataju visoe troškove ulaganja i velika potrošnja energije kao i opasnost od požara.

Iskusni RENOMIA stručnjaci će vam pomoći da se snađete u prostranstvu proizvoda osiguranja koji su posebno predviđeni za industriju i koji će vaše poslovanje zaštiti od svih rizika.

Osnovni rizici koji su povezani sa proizvodnjom hemikalija:

  • izuzetna zavisnost od isporučilaca materijala
  • promenljivost cena sirovina na globalnom tržištu
  • žestoka globalna konkurencija
  • promene u zakonodavstu koje utiču na poslovanje

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka.