D&O: Odgovornost direktora i upravnog odbora

Osiguranje od odgovornosti direktora i upravnog odbora je koristan proizvod za dobro upravljanje i rukovođenje preduzećem.

Vođenje preduzeća suočeno je sa brojnim rizicima. Zahtevi za odštetu zbog loših upravljačkih odluka mogu da ugroze opsatanak vaše kompanije, a to je ono zašto osiguranje od odgovrnosti direktora i upravnog odbora donosi mnoge dodatne vrednosti.

D&O osiguranje od odgovornosti pokriva rizik finansijskih gubitaka koje su napravili članov upravnih i nadzornih odora kompanije tokom obavljanja svojih izvršinh zaduženja.

Osnovni rizici:

  • Članovi upravnih odbora moraju da se ponašaju sa „izuzetnom brigom“ inače mogu kompaniju da izlože priličnim troškovima
  • Članovi upravnih odbora se osiguravaju kao „privatna lica“.
  • uključujući troškove pravnog zastupnika
  • Oštećena strana može uglavnom da bude sama kompanija, njeni osnivači i, u slučaju stečaja, njeni poverioci.

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka