Računovođe

RENOMIA covers all the risks associated with accountancy practice.

U smislu odgovornosti za gubitke izazvane klijentima u vezi sa njihovim uslugama, računovodstveni savetnici i računovođe su suočeni sa posebnim zahtevima. Mada zakon, nasuprot sličnim profesijama revizora i poreskih savetnika, ne obavezuje računovodstvene savetnike i računovođe da imaju osiguranje od profesionalne odgovornosti za gubitke treće strane, rizici svostveni radu računovođa su slični. Zato je pametno da se ima pokriven rizik odgovornosti računovođa. RENOMIA stručnjaci mogu da preporuče optimalno pokriće osiguranja koje odgovara jedinstvenoj situaciji u kojoj se klijent nalazi.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva:

  • finansijske gubitke koje klijenti pretrpe kao posledicu kršenja zakonskih obaveza prema industijskim pravilima i opšte važećim zakonima i propisima
  • troškove pravnog zastupnika

Osnovni rizici povezani sa radom računovođe:

  • oštećenje dokumenta o kojima se stara (npr. računovodstvene knjige)
  • smrt, smrtna povreda i šteta imovine trećim licima prema opštoj odgovornosti za gubitke u vezi sa radom računovođe
  • gubici pretrpljeni kao posledica postupaka naređenih od strane ili u korist matične firme, ogranka ili pridružene celine

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka