Obnovljiva energija

Vaša ulaganja u energiju moraju da stvore maksimalnu vrednost, bez gubitaka koji mogu da se izbegnu

Sveobuhvatno osiguranje fotonaponskih elektrana ili elektrana na vetar i vodu ili onih koje koriste biomasu ili geotermalnu energiju za proizvodnju struje pomaže pokriće rizika postrojenja i njegovog rada. Višegodišnje iskustvo RENOMIA stručnjaka u energetskom sektoru u oblasti obnovljive energije su garancija da naši klijenti dobijaju posebno pokriće osiguranjem pod najboljim uslovima, zajedno sa našom najboljom uslugom u sektoru osiguranja.

Osiguranje imovine obnovljive energije tipično obihvata:

Osnovni rizici povezani sa obnovljivom energijom: 

  • prirodne opasnosti
  • krađa fotonaponskih panela
  • oštećenje lopatica vetroturbine zbog jakog vetra
  • mehaničko oštećenje turbine hidrocentrale
  • vandalizam
  • oštećenje imovine i zdravja tokom podizanja objekta
  • gubitak zarade investitora u slučaju kašnjenja početka rada zbog štete pri radu

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka