Privatni kapital

Sa nama su vaše vredne investicije sigurne. Upravljanje rizicima u oblasti privatnog kapitala, integracija i akvizicija je nešto što se podrazumeva. Partnerstvo sa RENOMIA profesionalcima vas oslobađa briga i daje mogućnost da se više posvetite širenju svojih poslova.

RENOMIA nudi savete o transakcionim rizicima (integracije i akvizicije) za privatne fondove kapitala kao i za privatne, strateške i institucione investitore.

RENOMIA nudi savete o transakcionim rizicima (integracije i akvizicije) za privatne fondove kapitala kao i za privatne, strateške i institucione investitore.

Sama terminoligija nagoveštava da je ovo poziv za izuzetno stručne i iskusne profesionalce – a RENOMIA stručnjaci su nešto najbolje za to. Naš tim ima iskustvo u savetovanju i dokazane rezulate u integraciji najvećih korporacija i akvizicijama manjih porodičnih preduzeća.

Osnovni rizici povezani sa integracijom i akvizicojom:  

  • Lažni zahtevi prodavca
  • Nejasna vlasništvo nad imovinom
  • Plaćanje punog iznosa prodavcu na osnovu performansi kompanije

Slični proizvodi

  • Osiguranje tapije
  • Garancije&obeštećenja
  • Programi osiguranja za privatne fondove kapitala

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka