Medicina & farmacija

Teško radite da biste zaštitli svoje pacijente – zašto ne biste zaštitili i svoju poslove?

U smislu poslovnih rizika, zdravstvena nega i farmacija su dva najviše izložena sektora. Ljudsko zdravlje i životi su često ulog, tako da su rizici ogromni. Okolnosti kao stvorene za RENOMIA ekspertizu i iskustvo.

Bilo da ste velika opšta bolnica, specijalizovana klinika, proizvođač medicinske opreme, proizvođač ili distributer farmaceutskih proizvoda, farmaceut, profesionalno udruženje, zajednica ili komora, RENOMIA MEDICAL stručnjaci će brzo osmisliti vaš program osiguranja i dati vam najbolje uslove koje tržište može da ponudi. RENOMIA MEDICAL je kompletna usuga osiguranja, rešavanja zahteva i upravljanje rizicima.

RENOMIA izuzetno dobro poznaje sektore zdravstva i farmacije i reosiguranje sa međunarodnim osiguravačima i reosiguravačima. RENOMIA MEDICAL stručnjaci imaju uvid u sve proizvode osiguranja na tržištu i mogu da osmisle sveobuhvatni paket koji se razvija zajedno sa vašim potrebama.

Posebni rizici koji postoje u farmaciji:

  • osiguranje uzoraka i inventara
  • prekid poslovanja zbog štete na kliničkim uzorcima
  • osiguranje od odgovornosti pri kliničkim ispitivanjima je poseban proizvod osiguranja koji uglavnom obuhvata:
    • šteta po zdravlje ili gubitak života pacijenata kao rezultata kliničkih ispitivanja, pod uslovom da su ulagač, finansijer ili laboratorija po zakonu odgovorni za takvu štetu ili gubitak
    • troškovi zakonskog zastupnika

Poštovanje zahteva za zdravstvenu bezbednost puno košta. Kompanije za istraživanje, proizvodnju i distribuciju farmaceutskih proizvoda izložene su najvećim rizicima od nanošenja štete zdravlju ljudi i životinja.

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka