RENOMIA AGRO: 
Poljoprivreda

Štitimo vas i čuvamo prirodu. Poljoprivredna proizvodnja je posao visokog rizika, pri čemu su neočekivane vremenske prilike glavna pretnja. Ali se takvi rizici mogu pokriti ako se udružite sa pravim profesionalcima u osiguranju.

RENOMIA AGRO nudi pokrića od rizika vezanih za poljoprivrednu proizvodnju. Osiguravamo useve, šume, voćnjake, životinjske farme i ribnjake, imovinu, vozila, priključne mašine i osolje. RENOMIA AGRO je lider u osiguranju rizika u poljoprivredi – oko jedne trećine poljoprivrednika u Češkoj su naši klijenti.

Osnovni rizici povezani sa poljoprivrednom proizvodnjom:

  • Prirodne nepogode – oluja se gradom, požar, poplava, velike padavine, vetar, smrzavanje vode, mraz
  • Erozija zemljišta
  • Infekcija i zarazne bolesti
  • Akutno trovanje ili pretopljavanje živine
  • Prekid napajanja energijom

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka