IT & telekomunikacije

Ako se bavite informacionim tehnologijama i telekomunikacijama, napravom ste mestu. RENOMIA stručnjaci su spremni da osmisle pokriće osiguranja koje najbolje ispunjava vaše posebne potrebe i zahteve.

Osnovni rizik povezan sa poslovanjem u IT i komunikacijama je rizik od ogovornosti za štetu izazvanu klijentima kao posledicu kvara sistema ili gibljenje ili neovlašćeno korišćenje podataka.

Zahtevi za naknadu štete mogu da dostignu neshvatljive nivoe, pa je stoga osiguranje od odgovornosti ključ za operatore u IT i telekomunikacionom sektoru. RENOMIA stručnjaći će vam pomoći da pronađete pravi sastav osiguranja koji odražava vaše određene potrebe.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti za pružaoce usluga u IT i telekomunikacijama pokriva:

 • kršenje ili nepažnju, grešku, propust u vezi sa razvojem, proizvodnjom, upravljanjem i primenom softvera
 • hardver, telekomunikacionu tehnologiju
 • nenamerno kršenje intelekturalnih ili vlasničkih prava
 • šteta koju izazovu virusi, hakeri
 • guitak poverenja ili zloupotreba informacija
 • otkaz vašeg sistema
 • nepošteno ili kvarno ponašanje zaposlenih ili privemeno zaposlenih radnika diektno uposlenih o d strane osigurane kompanije
 • nadoknada troškova pravog zastpanja osigurane kompanije na suđenjima i sudskim sporovima

Komercijalni i rizici internet kriminala:

 • prevara korišćenjem računara
 • iznuđivanje preko interneta
 • krivotvorenje
 • falsifikovanje dokumenat ai informacija
 • gubljenje osetljivih podataka o klijentima
 • šteta koju izaziva zlonamerni softver u obliku računarskih virusa ili ucenjivačkog softvera (npr. virus  WannaCry)

Slični proizvodi

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka