Bolnice

Teško radite da biste zaštitli svoje pacijente – zašto ne biste zaštitili i svoju bolnicu?

Za bolnice i klinike, osnovni rizik je pogrešno lečenje pacijenata. Da bi se pacijenti zaštitili i osiguralo da se odštetni zahtevi mogu naplatiti, zakon obavezuje zdravstvene ustanove da imaju osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da se desi tokom lečenja stanovništva. 

RENOMIA nudi osiguranje koje pokriva bolnice i rizike od:

  • Prenošenja HIV zaraze
  • nadoknada za nematerijalnu štetu koja nastaje zbog neovlašćenog kršenja prirodnih ljudskih prava (integriteta osobe)
  • neuspešne estetske ili hirurške intervencije
  • osiguranje od odgovornosti za štetu izazvanu zbog ili u direktnoj vezi sa radom zapolenog
  • osiguranje od odgovornosti za štetu nastalu tokom kliničkih ispitivanja, kojom se osigurava od štete nanete zdravlju pacijenta za koju je odgovoran postupajući lekar
  • štetu za imovinu ili zdravlje trećih lica koja nastaje u radu bolnice
  • opšte osiguranje od odgovornosti
  • osiguranje od rizika oštećenja imovine, posebno medicinskih uređaja, koje nastaje zbog prirodnih opasnosti, neispravnog korišćenja ili prenapona
  • zagađenja lekova ili hrane
  • osiguranje od odgovornosti direktora i upravnog odbora

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka