Osiguranje tereta

RENOMIA nudi sveobuhvatno pokriće za rizik oštećenja, uništenja ili gubitka tereta tokom isporuke, bez obzira na način prevoza – bilo gde u svetu.

Osiguranje tereta je prvenstveno namenjeno vlasnicima tereta (izvoznicima, uvoznicima) i teretnim špediterima koji nude ovo osiguranje svojim klijentima – pošiljaocima – kao deo svoje usluge.

Osiguranje tereta:

 • pokriva rizik od oštećenja, uništenja ili guitka tereta u prevozu, bez obzira na način prevoza – bilo gde u svetu
 • obično važi za čitavo trajanje isporuke (od skladišta do skladišta) uključujući utovar, istovar i drugo rukovanje tokom isporuke i mogućeg posrednog skladištenja prenosa

 • oblast može da se prilagodi posebnim potrebama klijenata i tipu robe, ruti i sredstvu

Osiguranje tereta može da bude:

 • svi rizici – pokriveni su svi rizici osim onih koji su izričito isključeni u ugovoru o osiguranju
 • ili samo nabrojani rizici (ograničeni opseg) – pokrivene su samo opasnosti koje su izričito navedene u ugovoru o osiguranju (npr. prirodne opasnosti, nezgode itd.)

Dopunska osiguranja:

 • trajanje izložbe ili sajma
 • Očekivani gubitak zarade
 • rizik od rata ili štrajka

Primeri gubitaka:

 • prirodne opasnosti, prirodne katastrofe
 • saobraćajne nezgode, brodolomi, potapanja itd.
 • krađa, pljačka
 • oštećenje pri isporuci, utovaru ili istovaru
 • ravnomerna raspodela štete pri morskom trasnportu

Preporučujemo da ugovorite osiguranje tereta čak i ako koristite proverenog i ispravno osiguranog pevoznika. Odgovornost prevoznika nije dovoljna granacija da ćete dobiti odgovarajuću nadoknadu u slučaju oštećenja robe u prevozu. Odgovornost prevoznika je regulisana zakonom koji omogućava prevozniku da se odreke od svoje odgovornosti i da vam neplati štetu. Za međunarodni transport, obim štete prema važećim međunarodnim konvencijama je ograničen težinom izgubljene ili uništene robe. To znači da nadoknada koju prevoznik plaća na osnovu njegov odgovornosti može da bude značajno manja od stvarne vrenosti štete.


Savetujemo da koristite Incoterm uslove isporuke koji se odnose na osiguranje tereta, i takođenudimo obuku za rizike prevoza tereta kao i druge usluge prilagođene vašim pojedinačnim zahtevima. 

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka