Upravljanje otpadom

Pokrićemo vaše rizike koji su povezani sa upravljanjem otpadom i cirkularnom ekonomijom.

U čitavom svetu upravljanje otpadom je posao koji je u stalnom porastu. Preduzeća koja se bave upravljanjem otapdom su u stalnoj potrazi za novim rešenjima cirkularne ekonomije, tako da se materijali recikliraju što je moguće više puta, sve dok postanu potpuno neupotrebljivi i moraju da se spale ili bace na deponiju.

Osnovni rizici:

  • Strogi propisi o zaštiti životne sreine i reciklaži
  • Zagađenje zemljišta i vode
  • Manje naknade za otpad sa deponija
  • Sve veći trend spaljivanja otpada u jedinicama za kogeneraciju energije

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka