RENOMIA – Benefiti za zaposlene  – program benefita za zaposlene

Proizvodi osiguranja prilagođeni potrebama klijenata i njihovih zaposlenih.

RENOMIA – Benefiti za zaposlene 

Dobro je poznato da zaposleni koji su zadovoljni ugovorenim paketima benefita pokazuju veću lojalnost prema kompaniji.

Naše iskusne kolege iz sektora RENOMIA BENEFITI pružaju konsultantske usluge korporacijama i fizičkim licima nudeći konkurentna rešenja za pakete osiguranja prilagođene jedinstvenim potrebama poslodavca. Naš cilj je da klijentima štedimo vreme i novac. Kroz naše programe, vaši zaposleni će imati pristup posebnim uslovima osiguranja i finansijskim paketima – posebno prilagođeni potrebama i mogućnostima klijenta – u cilju održanja njihove motivacije i lojalnosti.

zamestnanci
Usluge RENOMIA BENEFITI koristi veliki broj poslodavaca, njihovih menadžera i zaposlenih, profesionalnih komora i udruženja.

RENOMIA BENEFITI programi za:

Izvršni menadžment

  • personalizovane usluge i konsultacije za izvršne rukovodioce i članove upravnih odbora
  • posebni proizvodi i usluge

Grupe zaposlenih

  • rešenja za osiguranje grupe zaposlenih
  • poreski tretman, klauzule, posebne premijske stope

Fizička lica 

  • proizvodi i usluge za fizička lica, edukacija vezano za proizvode i način korišćenja
  • osiguranje, hipoteke, krediti, investicije

Šta možete očekivati od profesionalne usluge RENOMIA BENEFITI?

Uštede u visini troškova 

Izvršićemo uvid u vaše postojeće ugovore o osiguranju, i dostaviti predlog unapređenja obima pokrića i optimizaciju cene osiguranja, slobodno nas kontaktirajte : eb@renomia.rs.

Praćenje ugovora o osiguranju

Ugovor o osiguranju ima datum isteka, istek osiguranja je nova prilika da pregovarate i obezbedite bolje uslove osiguranja. Mi možemo to uraditi umesto Vas. Pratićemo istek postojećih ugovora i pravovoremeno dostaviti podsetnik o isteku polisa i obezbediti ugovaranje novih polisa pod najpovoljnijim uslovima koji se mogu dobiti na tržištu osiguranja.

Podrška kod rešavanja odštetnih zahteva

Niste zadovoljni sa rešenjem vašeg odštetnog zahteva ili vam treba pomoć? Prepustite to našim profesionalcima. Oni će sprovesti ceo postupak u Vašu korist.

Kako izgleda proces?

Pravna lica

Analiza ugovorenih programa benefita i rizika poslovanja Predlog najboljegrešenja za potrebe vaše kompanije Upravljanje procesom aktiviranja osiguranja i komunikacije sa zaposlenima Redovno ažuriranje programa osiguranja Konsultacije i podrška u naplati odštetnih zahteva u skladu sa potrebama Vašeg HR-a Administriranje procesa od početka do kraja uz periodičnoizveštavanje 01 02 03 06 05 04

Fizička lica

Sagledaćemo vašu situaciju i potrebe Predložićemo rešenje kojenajbolje odgovara vašim potrebama Pribavljamo najbolje ponude na tržištu Pratimo trajanje ugovorakako biste uvek imali najbolje uslove Pružamo podršku tokom štetnih događaja 01 02 03 05 04

Da li je vam potreban sveobuhvatni program benefita za vaše zaposlene ili želite da saznate više o tome što možemo učiniti za Vas? 

Kontaktirajte RENOMIA BENEFITE

eb@renomia.rs
+381 24 531 092