Metalurgija

Metalurgija je sektor od koga većina drugih industrijskih grana zavisi. RENOMIA će pokriti sve vaše rizike, uključujući i one koje su svojstvene metalursškoj proizvodnji

Ugalj i čelik su sosnova ekonomske saradnje između evropskih zemalja. Kao strateška industrija, metalurgija privlači velike rizike zbog velike potrošnje energije u proizvodnji, radu sa tečnim metalima i velike zavisnosti od isporučilaca sirovina. Dobar programosiguranja za metalurške kompanije kombinuje standardne i posebne tipove osiguranja.

RENOMIA stručnjaci koriste svoje ogromno iskustvo da izgrade posebno prilagođenu optimalnu kombinaciju proizvoda koji ispunjvaju vaše pojedinačne potrebe.

Osnovni rizici povezani sa metalurškom proizvodnjom:

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka