Avijacija

 Osećaj sigurnosti – u vazduhu i na zemlji.

Nema potrebe da brinete o rizicima – čak i jako je avijacija vaš posao. Naši iskusni RENOMIA zastupnici su uvek spremni da vam pomognu profesionalnim savetima. Nije važno da li vodite mali posao razgledanja panorame avionom ili svetsku aviokompaniju.

RENOMIA rešenja za avijaciju su osmišljena da pokriju čitavu oblast rizika u avijaciji – od opšte avijacije do aerodorma, proizvođača aviona, proizvodnje avionskih delova i usluga kojji se odnose na avijaciju (rukovanje, servis i održavanje, dopunjavanje gorivom, ketering u avionu itd.) i osiguranje pilota.

Ako postanete partner kompanije RENOMIA, dobićete pristup do našeg ogromnog iskustva i ovlašćenja u oblasti avio osiguranja. Naši stručnjaci će posebno izgraditi rešenje za osiguranje koje kombinuje standardne proizvode osiguranja (npr. osiguranje od avionskih nesreća, osiguranje od odgovornosti aviona) i specijalizovanih proizvoda.

Osnovni rizici povezani sa avijacijom:

 • Osiguranje od ratova i povezanih rizika u vezi sa osiguranjem od avionskih nesreća
 • Osiguranje od odgovornosti za štete nastale při radu sa avionima u smislu EC pravilnika 785/2004
 • Osiguranje od ratnih rizika u vezi sa osiguranjem od odgovornosti aviona

Slični proizvodi:

 • Osiguranje od odgovornosti proizvođača aviona i delova
 • Održavanje avionske opreme uklj. štetu izazvanu neispravnim proizvodima ili servisima aviona
 • Osiguranje od odgovornosti kontrolora letenja
 • Osiguranje od odgovornosti čuvara hangara
 • Osiguranje od odgovornosti vlasnika / rukovodiocima aerodroma
 • Odgovornost snabdevača gorivom
 • Osiguranje od odgovornosti pilota
 • Osiguranje od prekida poslovanja
 • Osiguranje pilotske nesreće
 • Osiguranje u slučaju gubljenja pilotske licence
 • Osiguranje u slučaju gubitka zarade zog nemogućnosti korišćenja aviona
 • Osiguranje od nesipravnog rada mašine
 • Procentualno smanjeno osiguranje u osiguranju od avionske nesreće

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka