RENOMIA trgovinski kredit

Sprečavamo situacije u poslovanju koje nisu predviđene ugovorom.

Ponašate se pošteno, ai nema garancije da i drugi tako rade. Neredovno plaćanje dugova je uobičajena pojava. Ali, uz osiguranje RENOMIA osiguraćete se od rizika neizvesnosti.

Pomažemo klijentima da ublažerizik od finansijkih gubitaka zbog neotplaćivanja kredita kao posledice nesolventnosti ili neredovnog plaćanja. Naš iskusni RENOMIA tim za trgovinske kredite ima dokazano iskustvo u polju i saradnji sa svi osiguravačima na tržištu – tako da uvek mogu da ponude najbolje rešenje za osiguranje – i to pod naboljim uslovima.

Koristi od osiguranja trgovinskih kredita:

 • Informisanje kupaca
 • Praćenje i procena rizika na strani korisnika
 • Naplata bez obzira na teritoriju
 • Nadoknada za zakasnelu naplatu
 • Korišćenje osiguranja za finansiranje
 • Stabilan protok gotovine
 • Poboljšana naplata

Slični proizvodi

 • Posebni proizvodi za trgovinske kredite (premašja gubitka, menice)
 • Osiguranje pojedinačnih rizika
 • Dopunsko pokriće
 • Srednjoročni i dugoročni krediti
 • Osiguranje od političkih rizika
 • Alternativni EGAP proizvodi (kredit isporučioca, kredit kupca koji finansira banka)

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka