Profesionalna odgovornost

Ako vaša profesija spada u jednu od kategorija za koje se zahteva osiguranje od profesionalne odgovornosti, dođite i razmotrite vaše opcije sa osiguranjem RENOMIA

Vaša kompanija, ili vi, kao privatno lice, imate zakonsku obavezu da se osigurate za gubitke natale obavljanjem specijalizovanih aktivnosti. Osiguranje od profesionalne odgovornosti će vas zaštititi od posledica raznih rizika koje mogu da ugroze vaše poslove.

Profesionalno osiguranje je obavezno za sledeće profesije: 

Preporučujemo da se osigurate od profesionalne odgovornosti ako se bavite:

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka