Osiguranje dronova

Kupili ste dron i sa nestrpljenjem očekujete prvi let? Bolje je da pre toga dobijete osiguranje od nezgode i odgovornosti!

Sveobuhvatno osiguranje dronova je pogodno za profesionalce koji koriste posebne letilice bez posade kao deo svojih poslovnih aktivnosti, kao i za amatere koji pilotiraju dronovima.

Osiguranje dronova obuhvata:

  • osiguranje za gubitke koje izazove rukovalac bespilotne letilice
  • osiguranje od nezgode (može da se ugovori samo za novonavabljene dronove)

Osiuranje dronova od nezgode obuhvata:

  • oštećenje ili uništenje drona tokom poletanja, letenje ili prizemljivanja (takozvano pokriće svih rizika)

  • šteta naneta dronu izazvana prirodnim opasnostima, krađom ili pri prevozu

  • ugrađeni sistem kamera (nosač kamere) odistog proizvođača ili distributera

Dronovi koji mogu da se osiguraju:

  • novi, sa najvećom nosivošću do 10kg, naručeni u Češkoj Republici i kojima upravlja privatno lice sa boravištem u Češkoj Republici

  • važi samo za Češku Republiku i Republiku Slovačku

  • za komercijalne svrhe, potrebna je dozvola od Uprave za civilno vazduhoplovstvo

  • za rekreativne i sportske svrhe, koji nisu predmet registracije

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka