RENOMIA pruža konsultantske usluge za akviziciju trgovačkih centara Futurum Ostrava and Haná Olomouc

RENOMIA, najveća brokerska kuća za osiguranje u Srednjoj i Istočnoj Evropi, je pregovarala uslove osiguranje za svog klijenta Star Capital Investments. Uslovi se tiču osiguravanja zastupanja i garancije prodavca u kupovini dva trgovačka centa, Futurum Ostrava i Haná Olomouca. RENOMIA je pomogla Star Capital Investments u svim fazama procesa kupovine, od inicijalne procene rizika, do obima pokrića osiguranja odgovarajućem tipu transakcije, neobvezujućih ponuda osiguranja od pet stranih osiguravajućih društava do sklapanja ugovora o osiguranju

"U današnjem vrlo aktivnom akvizicijskom okruženju na tržištu srednjoevropskog tržišta nekretnina, osiguranje od rizika je relativno standardna komponenta svake transakcije, često u kombinaciji sa osiguranjem odgovornosti ili akcionarskim osiguranjem", kaže Hana Pavelková, stručnjak za nekretnine.

Obično se sklapa višegodišnje osiguranje, u periodu od tri do sedam godina, a pokriva osnovne rizike vezana za kršenje prestavljanja statusa (za kršenje zastupanja) kompanije koje prodavac pruža. Predmet osiguranja uglavnom su pravni i financijski aspekti kao što su knjigovodstvo, porezi, prava intelektualne svojine, poštovanje zakona itd.

Naše savetovanje o transakcijama pomaže klijentima prilagođavanje teksta ugovora o osiguranju prema uslovima transakcije, čime doprinosi pametnijem dogovoru između kupca i prodavca ", dodaje Pavelková.

Osim toga, kupac se može osigurati od nemarnosti i namernog prećutkivanja prodavca koji bi mogao imati značajan uticaj na kvalitet imovine i njegovu cenu. Ovde, kao i u drugim vrstama osiguranja, uloga posrednika je vrlo važna. Broker vodi klijenta kroz ceo proces pregovaranja o opsegu osiguranja, organizuje konferencijske pozive sa stranim osiguravajućim društvima i može u osnovi uticati na konačni ugovor o osiguranju u korist klijenta.