Profesionalan menadžment rizika

RENOMIA MENADŽMENT RIZIKA je u funkciji Vašeg prosperiteta. Možete se fokusirati na svoj BIZNIS, dok se brinemo o svemu što se tiče sprečavanja, upravljanja i postupanja sa rizicima vezanih za vaše poslovanje.

Mi ćemo vam pomoći u prepoznavanju rizika, analizi i upravljanju vašim poslovanjem, njegovoj stabilnosti i mogućem razvoju rizika. Tim iskusnih inženjera koriste standarde, dokazane metode i međunarodnu ekspertizu za izradu finansijske šeme u celini za sve vaše rizične situacije kao i plan za kontrolu rizika koji se ne mogu osigurati.

Menadžment rizika donosi merljive  rezultate
Benefit od partnerstva sa kompanijom RENOMIA donosi Vam:

 • pouzdaniji i sigurniji rad
 • efikasnije investicije u Vašem poslovanju
 • korisnije ulaganje u osiguranje
 • prevencija gubitka
 • poboljšana slika

Naši stručnjaci za menadžment rizika će vam preporučiti aktivnosti koje će vam pomoći da uštedite znatne količine sredstava kroz ublažavanje sledećih rizika:

 • prirodne opasnosti – imovinske štete

 • prekid rada zbog prirodnih opasnosti ili tehničkog kvara
 • odgovornost

 • oštećenje životne sredine

 • prirodne katastrofe

 • provala i krađa

Usluge koje pruža menadžment rizika:

 • analizu rizika specifičnih za vaše poslovanje
 • redovne revizije rizika na licu mesta praćena analizom rizika svih vaših operacija

 • preporuka specifičnih akcija ublažavanja rizika

 • revizija sigurnosti

 • kontinuitet poslovanja i planiranje nepredviđenih situacija

 • katalog vaših specifičnih rizika, uključujući preventivne i korektivne aktivnosti
 • konsultovanje u oblasti identifikacije rizika, analize i upravljanja integrisanim u upravljanje vašeg poslovanja 
 • obuka za menadžment rizika

Naše usluge sledeće vrednosti:

 • pokriće osiguranja napravljeno je po merama Vašeg poslovanja po konkurentnim cenama

 • prevenciju i savetovanje u oblasti menadžmenta rizika i ublažavanje rizika koji se mogu osigurati i koji se ne mogu osigurati
 • poboljšanje istorije vaših potraživanja kroz redovna ažuriranja mape rizika kao deo našeg dugoročnog partnerstva
 • ušteda vaših operativnih troškova

 • kvalitet usluge, profesionalnost i stručnost naših RENOMIA inženjera

Da li ste identifikovali operativni ili sigurnosni rizik? Verujte našim stručnjacima - pozovite nas za savet!

Želite da saznate više?

Tomáš Tragan, ředitel oddělení risk managementu RENOMIA

Ing. Tomáš Tragan Ph.D., MIFireE
Direktor, Menadžment rizika
tomas.tragan@renomia.cz
+420 221 421 785
+420 724 132 610

Pozvaćemo vas

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu za rešenje prilagođenu vašim jedinstvenim okolnostima.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka