Profesionalni menadžment rizika

Budite mirni sa profesionalnim menadžmentom rizika u kompaniji RENOMIA.

Menadžment rizika

MENADŽMENT RIZIKA RENOMIMA je u funkciji vašeg prosperiteta. Mi ćemo vam pomoći u identifikaciji rizika, analizi i upravljanju vašim poslovanjem, njegovoj stabilnosti i razvoju uz kontrolu rizika.

RENOMIA tim iskusnih inženjera rizika koriste standarde, dokazane metode i međunarodnu ekspertizu za izradu sveobuhvatne finansijske šeme za sve vaše moguće rizike i plan za kontrolu rizika koji se ne mogu osigurati.

Risk manažer RENOMIA ve výrobním závodě
Tomáš Tragan, risk manažer RENOMIA, ve výrobním závodě

Menadžment rizika Vam pruža merljive rezultate

Partnerstvo sa kompanijom RENOMIA donosi vam:

 • pouzdaniji i sigurniji rad
 • efikasnije investicije u vašem poslovanju
 • veću sumu osiguranja za vaše investicije
 • prevencija gubitka
 • poboljšanje imidža

Procenjujemo rizik u sledećim oblastima:

 • prirodne opasnosti – imovinska šteta
 • prekid rada (poslovanja) usled prirodnih opasnosti i tehničkih kvarova
 • odgovornost
 • štete po životnu okolinu
 • prirodne katastrofe
 • provala i krađa
Risk manažeři RENOMIA ve výrobním závodě
Risk manažeři RENOMIA ve výrobním závodě

RENOMIA MENADŽMENT RIZIKA

 • pomažemo Vam da se razvijate
 • imamo razumevanje za specifične rizike koji su uključeni u vaše poslovanje, i mi ih aktivno procenjujemo
 • dajemo nezavisne savete kako da poboljšate kontrolu rizika
 • naš savet i preporuke vam mogu uštedeti značajne količine novca - čak i mali propust ili potcenjen rizik mogu dovesti do velikih potraživanja ili gubitka imovine
 • naš inženjerski tim iskusnih  procenitelja rizika izvrši u celosti na stotine procena rizika godišnje
 • imamo pristup međunarodnoj ekspertizi i koristimo međunarodne metode i standarde

Usluge koje pruža menadžment rizika

 • analizu rizika specifičnih za vaše poslovanje
 • redovne revizije rizika na licu mesta praćena analizom rizika svih vaših operacija
 • preporuka specifičnih akcija (aktivnosti za) ublažavanja rizika
 • bezbednosna revizija
 • kontinuitet poslovanja i planiranje nepredviđenih situacija
 • katalog vaših specifičnih rizika, uključujući preventivne i korektivne akcije
 • konsultovanje u oblasti identifikacije rizika, analize i upravljanja integrisanim u upravljanje vašeg poslovanja
 • obuka za menadžment rizika
Diagram práce risk manažera RENOMIA
Risk manažer RENOMIA před obřím rypadlem povrchového dolu

Naše usluge daju vrednost vašem poslovanju

 • osiguranje napravljeno za meru vašeg poslovanja po konkurentnim cenama
 • prevenciju i savetovanje iz oblasti menadžmenta rizika i ublažavanja rizika koji se mogu osigurati i koji se ne mogu osigurati
 • poboljšanje istorije vaših potraživanja kroz redovna ažuriranja mape rizika kao deo našeg dugoročnog partnerstva
 • ušteda vaših operativnih troškova
 • kvalitet usluge, profesionalnost i stručnost naših RENOMIA inženjera

Konsalting:

 Podržavamo naše klijente sa konsultacijama i savetima za upravljanje rizikom

Analiziramo rizik

u vezi sa imovinom, prekidom poslovanja, odgovornošću, štetom po životnu sredinu i mnogim drugim.

Pratimo vaše rizike i ažuriramo katalog rizika

kroz redovne revizije rizika na sajtu, tako da možemo da predložimo najadekvatniji način za smanjenje rizika i finansiranja, kako bismo pomogli održivom rastu vašeg poslovanja.

Procenjujemo rizike

upoređivanjem rezultata revizije rizika sa najboljom industrijskom praksom, i potom dajemo preporuke kako da ublažite rizike.

Podržavamo rast vašeg poslovanja pod kontrolom rizika

pomažemo našim klijentima u proceni rizika kod novih projekata - želimo da sprečimo rizik pre nego što se desi

Sarađujemo u menadžmentu rizika

pružanjem konsultacija u oblasti identifikacije rizika, analize i upravljanja rizikom i sve to integrisano u vaše poslovanje.

Čuvamo Vašu imovinu

nudimo reviziju (procenu) rizika vaše imovine od slučaja krađe.

Pomažemo vam da se oporavite

konsultovalićemo se o vašim planovima kontinuiteta i kontinuiteta poslovanja, kako biste brzo obnovili svoje operacije nakon incidenata.

Mi štitimo vaše investicije

savetujemo vam kako učiniti efikasne investicije u vašu operativnu sigurnost.

Tomáš Tragan, ředitel oddělení risk management

Uvek se bavite vašim operativnim ili sigurnosnim rizicima! Kontaktirajte RENOMIA MENADŽMENT RIZIKA.

Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE, IRMCert
Direktor menadžmenta rizika
tomas.tragan@renomia.cz
+420 221 421 785
+420 724 132 610