Vilém Matyáš

Ing. Vilém Matyáš

Direktori za strategijsku saradnju

Od 2000. do 2007. Vilem Matiaš je radio na A&CE Audit i A&CE Consulting specijalizovan za revizorske i konsultantske aktivnosti kao poreski konsultant i viši konsultant. Koristeći svoje bogato znanje i iskustvo, on 2007. godine je imenovan za finansijskog direktora kompanije RENOMIA.

Od 2018. godine kao direktor Strateške Saradnje, odgovoran je za razvoj akvizicije u regionu centralno – istočne Evrope. Takođe je odgovoran za uključivanje novih članova u RENOMIA GROUP

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu na Rudarskom univerzitetu, a nakon toga položio je i za poreskog konsultanata.