Mgr. Václav Bezděkovský

Direktor pravnog odeljenja

Vaclav Bezdekovskы je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Charles u Pragu. Po završetku studija radio je dve godine kao advokat za rizik odgovornosti u nemačkoj osiguravajućoj kompaniji Gerling-​Konzern, gde je doprineo uglavnom stvaranju zakona osiguranja i pisanju velikih industrijskih rizika. Posle toga, radio je u zagovaranju, gde se, pored pitanja osiguranja, bavio naročito pitanjima trgovinskog prava i javnih nabavki.

Pridružio se kompaniji RENOMIA 2007. godine kao viši menadžer računa, a od 2010. radio je kao advokat. U okviru ovih pozicija, pored pravne pomoći, pružao je i podršku u oblasti odgovornosti za štetu i metodologiju proizvoda osiguranja od odgovornosti. Od maja 2012. godine nalazi se na poziciji direktora Pravnog odeljenja, gde se i dalje fokusira na pravne aspekte osiguranja, usaglašavanja i javnih nabavki.