Svi rizici pri izgradnji /​ svi rizici pri podizanju objekta

Da li ste investitor ili ste na bilo koji način uključeni u projekte izgradnje ili podizanja objekata? Posavetujte se sa RENOMIA stručnjacima koji će vam preporučiti najbolju kombinaciju proizvoda osiguranja. 

Osiguranje svih rizika pri izgradnji /​ svih rizika pri podizanju objekta pokriva rizike koji mogu da nastanu tokom izgradnje ili podizanja objekata, i preporučuje se za sve koji su uklučeni u projekat izgradnje ili podizanja, uključujući i investitora. Osiguranje može da se uzme za određeni projekat ili za sve projekte koji ispunjavaju uslove.

Osiguranje svih rizika pri izgradnji /​ svih rizika pri podizanju objekta obuhvata:

  • osiguranje materijalne štete na radove, tačnije one izazvan prirodnim opasnostima, krađom, vandalizmom, padom, udarom, štete izazvane nepravilnim rukovanjem, nepravilnim korišćenjem
  • osiguranje od odgovorsnoti za štetu po imovinu i zdravlje nastalu od trećih strana u vezi sa izgradnjom ili podizanjem objekata
  • osiguranje od gubitaka zarade investitora u slučaju kašnjenja puštanja u rad zbog štete na radovima

Dodatno pokriće:

  • šteta na radovima tokom probnog rada ili garantnog perioda
  • šteta koju jedna drugoj izazovu celine uključene u projekat

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka