Stočarstvo

Uzgajanje stoke je nepredvidiv posao – epidemija znači da možete izgubiti čitavo stado. Naši RENOMIA stručnjaci će vam pomoći da pronađete efikasnu zaštitu za vašu farmu. 

RENOMIA i RENOMIA AGRO pomažu uzgajivačima stoke koji se bore sa rizicima od epidemija, infekcija, uginuća ili obaveznim selkcijama. Rizik je posebno visok u usko specijalizovanim i velikim farmama i pri uzgoju životinja.

Osiguranje stoke obuhvata:

  • gibitke koji nstaju zbog opasnih infekcija i epidemija, akutnog trovanja ili bolesti koje pogađaju pojedine životinje
  • troškovi uništenja stada ili pojedinačnih životinja zbog epidemije
  • pojedinačni gubici – pobačaj ili posleporođajni gubici
  • gubici zbog prirodnih opasnosti
  • državna subvencija do 50% premije

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka