Proizvodi osiguranja 

Neverovatan uvid u tržište osiguranja, predlozi za rešenje i najbolji uslovi za Vas.Neverovatan uvid u tržište osiguranja, predlozi za rešenje i najbolji uslovi za Vas.

Osiguranje

Naš sveobuhvatni portfelj proizvoda može biti teško shvatljiv za klijente. Naravno, bez dubljeg razumevanja osiguranja i specifičnosti pojedinih proizvoda, za klijente je teško izabrati pravo rešenje koje će pokriti sve vaše potrebe i efikasno pokriti sve rizike vezano za vaše poslovanje.

Iskusni brokeri kompanije RENOMIA poznaju sve proizvode osiguranja na tržištu, i koji će vam pomoći da izaberete najbolje rešenje iskrojeno prema vašem poslovanju – pokriće svih rizika i sprečavanje nepotrebnih gubitaka. Naši menadžeri rizika su uvek tu da vam asistiraju sa procenom rizika.

Osiguravač

RENOMIA je brokerska kompanija koja je u potpunosti nezavisna od osiguravajućih društava. RENOMIA je partner sa svim vodećim Češkim i međunarodnim osiguravačima i reosiguravačima, i koji mogu da preuzmu naših klijenata na duži rok.

Ako nam se priključite, možete iskoristiti pun potencijal na tržištu osiguranja. Na osnovu analiza, preporučićemo najefikasnije pokriće po najboljim uslovima.