Prekid poslovanja

Eliminišite finansijske gubitke kao posledicu prekida poslovanja sa prilagođenim rešenjima iz kompanije RENOMIA.

Osiguranje od prekida poslovanja je pogodno za sve poslove - proizvođače, vlasnike imovine i kancelarijske kompanije. Osiguranje pokriva finansijske guitke koji nastaju zbog prekida ili ograničenja rada vaše kompanije i odgovarajućih gubitaka imovine.

Ovo osiguranje je blisko povezano sa osiguranjem imovine ili osiguranjem tehničkih rizika, pošto se obično pregovara za istie vrste rizika.

Osiguranje od prekida poslovanja pokriva:

  • izgubljenu zaradu, izgubljenu zakupninu
  • stalne troškove koji moraju da se plaćaju tokom prekida poslovanja
  • dodatne troškove vezane sa prekidom poslovanja (npr. iznajmljivanje drugogposlovnog prostora)

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka