Povlačenje proizvoda iz prodaje

Nimalo prijatna situacija – ako morate da povučete proizvode sa tržišta – neće vas iznenaditi sa RENOMIA osiguranjem. Osiguranje od povlačenja proizvoda sa tržišta je dostupno za sve vrste proizvoda osim hrane.

Osiguranje od povlačenja proizvoda sa tržišta je za sve proizvođače sa izuzetkom proizvođača hrane. Proizvođačima hrane se preporučuje da uzmu osiguranje rizika od zagađenja

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka