Dr. Peter Takáts

Direktor kompanije RENOMIA u Mađarskoj
Managing Partner POLIPINS-RENOMIA

Peter Takats je studirao pravo na Univerzitetu u Peču i stekao je doktorat 1983. godine, u toku sledeće akademske karijere. Godine 1986. pridružio se radnoj grupi koja je pripremila raspuštanje monopola mađarske države u osiguranju i radio za Nadzorni organ za osiguranje, organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva finansija. Peter je započeo sopstveno konsultantsko osiguranje 1989. godine i licenciran kao broker osiguranja u februaru 1990. Aktivan je u domaćem i međunarodnom osiguranju brokera kao osnivač i generalni direktor Polip Insurance Brokers Ltd, do njegove kupovine od strane RENOMIA u februaru 2016. Između 2005. i 2014. godine učestvovao je u međunarodnoj radnoj grupi, pripremajući Principe evropskog prava osiguranja (PEICL).

Peter je upravljački partner POLIPINS-​RENOMIA i menadžer zemlje RENOMIA u Mađarskoj. Pored toga, on je zadužen i za postdiplomski kurs za advokate, specijaliste za osiguranje, na Eotvos Lorand univerzitetu u Budimpešti, kao počasni profesor.