Osiguranje useva

Uzgajanje useva je rizičan posao – možete da izgubite čitavu žetvu za nekoliko minuta. Naši RENOMIA stručnjaci će vam pomoći da pronađete efikasnu zaštitu za vašu farmu. 

RENOMIA i RENOMIA AGRO stručnjaci su osmislili sveobuhvatno osiguranje useva za obradivo zemljište, voćnjake i vinograde, koje obuhvata najčešće rizike od vremenskih rizika, od šest osiguranja. Najčešći rizik za plodnost zemljišta je suša.

Osiguranje useva obuhvata: 

  • šteta izazvana olujom sa gradom i požarom
  • štete povezane sa olujom, mrazem
  • štete zbog poplava, izlivanja ili suše
  • moguća državna subvencija do 65% premije

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka