Trgovinski redit

Osiguranje trgovinskih kredita pokriva rizik neplaćanja računa zbog nesolventnosti ili dugotrajnog neplaćanja obaveza.

Za sve kompanije koje nude usluge ili proizvode i sa godišnjimobrtom od najmanje 20 milona CZK. Osiguranje pokriva nesolventnost korisnika ili dugotrajno neplaćanje obaveza.

Osiguranje trgovinskih kredita pokriva rizike neplaćanja obaveza zbog:

 • nesolventnosti
 • dugotrajno neplaćanje obaveza

Osiguranje trgovinskih kredita: 

 • štiti od neplaćanja obaveza
 • sprečava gubitke u slučaju propasti na tržištu
 • daje sveobuhvatne informacije o potencijalnim i postojećim korisnicima
 • pomaže ustaljeni prihod
 • poboljšava naplatu

Primeri gubitaka:

 • postupak stečaja u odnosu na imovinu dužnika
 • odbijanje stečajnih zahteva za manjak imovine
 • sudski nalog koji omogućava poravnanje između dužnika i poverioca
 • nalog za plaćanje, prinudna naplata, likvidacija
 • neispunjavanje obaveza iz bilo kog razloga – drugostepena insolvencija, odlaganjeplaćanja, dugotrajno neplaćanje obaveza itd.

Rešenje za osiguranje trgovinskog kredita je uvek urađeno po meri potreba klijenta o kome se radi posle sveobuhvatne analize svih informacija i posebnihpotreba, pre nego što se potpiše ugovor o osiguranju.

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka