Osiguranje tehničkih rizika

Tražite dobro osigurano pokriće za svoju proizvodnu imovinu – mašine ili elektronsku opremu? RENOMIA stručnjaci će napraviti osiguranje prema vašim zahevima.

Ako vaš proizvodni poces zavisi od određene mašine ili elektronske opreme ili imate jedinstven ili skupocen alat, osiguranje tehničkih rizika nudi zaštitu od štete. Osiguranje tehničkih rizika je pogodno za sva preduzeća bez obzira na njihovu veličinu.

Osiguranje tehničkih rizika obuhvata: 

  • osiguranje mašina
  • osiguranje elektronike
  • prekid rada zbog mehaničkog /​ elektronskog kvara

Osiguranje tehničkih rizika štiti vas u slučaju:

  • štete nastale greškom rukovaoca ili proizvođača
  • gubitaka nastalih radom opreme
  • štete nastale smrzavanjem i ledom
  • finansijskih gubitaka nastalih prekidom rada mašina ili elektronske opreme

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka