Osiguranje tapije

Sumniva tapija na imovinu je komplikacija, posebno kada se prodaje. RENOMIA će preporučiti proizvod koji vas pokriva od mogućih guitaka.

Vlasnici imovine, investitori i zajmodavci koriste osiguranje tapije da bi pokrili gubitke koje bi pretrpeli u slučaju da neko ospori vlasništvo nad imovinom.

Osiguranje tapije vas štiti u slučaju:

  • problema u vezi sa kupovinom od nekog ko nije vlasnik
  • poreskih dugovanja
  • neprijavljenih hipoteka
  • neprijavljeno pravo preče kupovine

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka