Osiguranje rizika u avijaciji

Za vlasnike aerodroma i vazduhoplovne kompanije, proizvođače aviona, pružaoce usluga u vazduhoplovstvu i kontrolu letenja u vazdušnom saobraćaju

Osiguranje rizika u avijaciji je namenjeno vlasnicima i upravljačima aerodroma i takođe poslovnim celinama koje su ovlašćene da rade u sledećim kategorijama:

 • međunarodni i domaći vazdušni saobraćaj
 • rad sa avionima, helikopterima i balonima
 • proizvodnja aviona i delova aviona
 • kontrola letenja, obezbeđivanje usluga u avijaciji itd.

Takođe nudimo sledeća osiguranja za radnike u avijaciji: 

 • Osiguranje svih rizika trupa aviona
 • Osiguranje trupa aviona od ratnih i drugih opasnosti
 • Osiguranje od odgovornosti aviona prema EC propisu 785/​2004
 • Odgovornost ratnog vazduhoplovstva

Takođe nudimo sledeća osiguranja za radnike u avijaciji:

 • Odgovornost proizvođača aviona
 • Odgovornost za proizvode
 • Odgovornost kontrole letenja
 • Odgovornost čuvara hangara
 • Odgovornost vlasnika i upravljača aerodoroma
 • Odgovornost snabdevača gorivom

Osiguranje od rizika u avijaciji štiti osiguranika u slučaju:

 • guitaka na avionima izazvane nezgodom ili oštećenjem aviona
 • štete po zdravlje, život i imovinu putnika i ostalih celina u slučaju avionske nesreće
 • šteta izazvana isporukom neispravnog proizvoda ili pružanje neispravne usluge koji seodnose na vazduhoplovnu indiustriju

Na tržištu Češke, RENOMIA ima neuporedivo iskustvo i ugled u osiguranju rizika u avijaciji.

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka