Rizik od terorizma

Ako ste izloženi riziku od terorizma, potrebno je da se osigurate. RENOMIA stručnjaci će vam pomoći da dobijete optimalno pokriće ako ste u opasnosti.

Ako ste izloženi riziku gubjenja imovine zbog terorizma, potrebno je da razmislite o osiguranju rizika od terorizma.

Osiguranje rizika od terorizma pokriva:

  • štetu na materijalnoj imovini
  • gubitke i troškove povezane sa prekidom poslovanja

Osiguranje rizika od terorizma štiti vas u slučaju:

  • terorizma
  • sabotaže
  • pobune
  • državnih udara
  • nemira, rulje koja uznemirva i preti javnom redu
  • štrajkova
  • građanskih nemira

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka