Radni psi

RENOMIA i RENOMIA AGRO stručnjaci spremili su nov proizvod – osiguranje radnih pasa, koji sada takođe pokriva gubike nastale u toku radnog veka psa,kao posledica bolesti, povrede ili uginuća.

Osiguranje radnih pasa obuhvata:

  • trošak veterinarske nege psa za akutne ili hronične bolesti, pod uslovom da one nisu postojale u vreme ugovaranja osiguranja
  • troškovi nabavke novog psa usled uginuća psa kao posledice nesreće
  • maksimalni iznos osigurane sume je 50.000 CZK

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka