Osiguranje od zagađenja

Da li proizvodite hranu, pića ili farmaceutske proizvode? Potrebno je da imate osiguranje od zagađenja kojim se otklanja rizik zagađenja za proizvode za neposrednu potrošnju.

Osiguranje od zagađenja je važno za sve proizvođače robe za neposrednu potrošnju koja može da bude zagađena – posebno hrane, pića i farmaceutskih proizvoda.

Osigurajte od zagađenja privenstveno pokriva troškove od:

  • povlačenja proizvoda iz prodaje
  • prekida poslovanja
  • povratak proizvoda u prodaju
  • iznude (ucene)
  • konsultacija

Osiguranje od zagađenja štiti proizvođače od:

  • nenamernog zagađenja
  • namernog zagađenja
  • iznude (ucene)

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka