Osiguranje kibernetskih rizika

Zaštitite svoje podatke, poslovanje i ugled RENOMIA osiguranjem kibernetskih rizika – prepustite se u ruke profesionalcima!

Kibernetski rizici se uglavnom odnose na poslovanje kompanija koje prikupljaju i obrađuju velike količine podataka sa informacijama o svojim klijentima. Ovo se naročito odnosi na e-​porodavnice, stranice za onlajn klađenje, IT kompanije, medijske kompanije, dobavljače komunalnih usluga (telekomunikacije, struja, voda, toplota, gas itd.), finansijske institucije i  bolnice.

Najčešći kibernetski rizici – pretnje za poslovanje: 

 • gubljenje ili curenje informacija iz računara ili mobilnog telefona
 • ograničavanje ili sprečavanje pristupa korporativnom informacionom sistemu
 • neovlašćen upad u, ili prekid, veb usluga
 • rizici povezani sa gubljenjem podataka kada se koriste alati usluge u oblaku

Kibernetski rizici mog da dovedu do:

 • gubljenja podataka o klijentima, partnerima ili zaposlenima
 • gubljenje zarade
 • šteta po ugled i gubljenje poverenja korisnika

Osiguranje od kibernetske odgovornosti nudi rešenje za rizike gubljenja podataka treće strane.

Osiguranje od kibernetskih rizika štiti vaše poslovanje od:

 • gubljenja ili krađe ličnih informacija iz informacionog sistema ili računara osigurane kompanije, nezgodom ili nepažnjom
 • ciljano uvlačenje u informacioni sistem od treće strane ili zaposlenih u osiguranoj kompaniji kako bi se dobio pristup do podataka i nanela šteta

Osiguranje je kombinacija osiguranja imovine (obeštećenje za štete koje su izazvane osiguraniku) i osiguranje od odgovornosti za štetu (štete trećim stranama za koje je osiguranik zakonski odgovoran).

 Osiguranje pokriva:

 • štete i troškove zakonskog predstvanika osiguranika što se tiče njegove odgovornosti prema trećim stranama za kršenje zaštite ličnih podataka ili osetljivih korporativnih podataka i informacija
 • štete trećim slicima kao posledica gubitka veb ili mrežnih usluga, i curenje ličnih podataka i informacija i odgovornost koju osiguranik ima u vezi sa tim
 • štete trećim licima u vezi sa curenjem njihovih ličnih podataka i odgovarajuće odgovornosti osiguranika
 • troškovi osiguranika za prepoznavanje curenja ličnih podataka i informacija, obezbeđivanje normalnog rada informacionog sistema, i primenu mera za oporavak nedostataka koje je curenje informacija izazvalo
 • troškove osiguranika zaotkrivanje curenja ličnih podataka, podataka i informacija u javnost i do nadležnih, i komunikacija sa pogođenim klijentima kako bi se zaštitio ugled kompanije
 • troškove osiguranika povezane sa sastancima sa nadležnim organima i kazne koje oni mogu da izreknu

Dodatno osiguranje:

 • onlajn ucena (ucenjivački softver)
 • prekid mrežnih usluga

Osiguranje ne pokriva gubite sopstvenih podataka osiguranika.

Statistika napada na informacione sisteme

 • 71% od svih slučajeva kršenja bezbednosti i gubljenja podtaka odnosilose na male i srednje kompanije do 100 zaposlenih
 • 96% od svih napada su jednostavno ostvareni
 • u 7% od svih slučajeva, gubljenje podataka je moglo da se izbegne poštovanjem osnovnih pravila bezednosti i ažuriranjem sistema za zaštitu
 • 232 računara napadnuto je zlonamernim softverom svakog minuta

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka