Carinske obaveze

Osiguranje carinskih obaveza pokriva neplaćanje carina i poreza – osiguravajuća kompanija preuzima garancije na sebe. Kontaktirajte RENOMIA stručnjake za ponudu!

Osiguranje se ugovara u slučaju dugovanja koja nastaju zbog neplaćanja carina, poreza i naknada.

Ako radite kao carinski zastupnik, prevoznik robe ili indirektni predstavnik u postupcima pred carinskim organima, osiguranje carinskih obaveza je izuzetno koristan oblik garancije koji pokriva sve moguće carinske obaveze. Alternativa je za bankarske garancije ili gotovinski depozit. Osiguravajuća kompanija tada deluje u saglasnosti sa carinskim propisima kao garant osiguranika za carinske organe.

RENOMIA stručanjaci će vam sa zadovoljstvom obezbediti sve neophodne informacije i preporučiće vam paket osiguranja carinskih dugovanja koji najbolje odgovara zasebnim potrebama vašeg poslovanja.

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka