Ondřej Frič, DiS.

Direktor odluke potrazivanja

Ondrej Frič se pridružio AURA Lloid osiguravajućoj brokerskoj kompaniji 2001. godine nakon završetka Visoke tehničke škole u Liberecu. On je držao položaj posebnog regulatora gubitka i bavio se zahtevima štete, bez obzira na uzorke njihove pojave. Zahvaljujući tome, stekao je iskustvo u potraživanju raznih vidova štete od imovine, odgovornosti, specifične štete na osiguranje prevoza, osiguranje mašina, osiguranje elektronike ili katastrofalno osiguranje rizika.

Pridružio se kompaniji RENOMIA 2007. godine kao tužilac, a od 2008. godine je bio na čelu Odeljenja za potraživanja. Od maja 2014. godine radio je kao direktor Odeljenja za štetu, koji se bavi, na primer, nestandardnim zahtevima klijenata, biranjem i prilagođavanjem novih članova odelenja ili uspostavljanjem efikasnih procedura i komunikacije za rešavanje štete po pojedinačnim osiguranicima . Odgovoran je za rad i razvoj odeljenja za poravnanje potraživanja u Češkoj i drugim zemljama i odgovoran je za metodologiju i obuku u ovoj oblasti.