Odgovornost špeditera

Posavetujte se sa RENOMIA stručnjacima za ponudu sveobuhvatnog i prilagođenog pokriča svih vaših rizika povezanih sa prevozom, skladištenjem, pakovanjem i isporukom robe.

Osiguranje od odgovornosti za špeditere nudi sveobuhvatnu zaštitu od gubiutaka astalih u vezi sa obezbeđivanjem prevoza, za koje je špediter odgovoran prema važećim zakonskim propisima.

Odgovornost se može proširiti da obuhvati:

 • špediter kao čuvar skladišta
 • špediter tovara u položaju prevoznika (npr. slučajevi gde špediter preuzimaodgovornost prevoznika)

Osiguranje od odgovornosti špeditera pokriva:

 • štetu na stvarima
 • finansijske gubitke
 • troškove spasavanja (tj. trošak sprečavanja predočekivanog osiguranog događaja ili

 • ublažavanje posledica osiguranog događaj koji se već desio)
 • troškove zakonskog zastupanja osiguranika od odštetnih zahteva
 • troškove procene obima i iznosa štete od strane procenitelja štete

Primeri gubitaka:

 • izdavanje netačnih uputstva prevozniku
 • pogrešno popunjvanje dokumenta za isporuku
 • gubici nastali skladištenjem, pakovanjem robe
 • pogrešno obezbeđivanje isporuke na vozilu

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka