Osiguranje od odgovornosti direktora i upravnog odbora

D&O osiguranje ublažava posledice grešaka od strane članova upravnih i nadzornih odbora u korporacijama i materijalne gubitke povezane sa izvršnim ovlašćenjima

Nudimo osiguranje od odgovornosti za članove upravnih i nadzornih odbora prema novom građanskom zakonu.

 

Članovi upravnih i nadzornih odbora imaju izuzetne obaveze u vezi sa upravljanjem poslovanjem i predstavljanjem kompanije. Kompanija ili treće strane mogu biti izloženi riziku kao posledica grešaka ovih članova, koji mogu da budu odgovorni, bez obzira na svoju grešku, čitavom svojom imovinom. 

Najčešće oblasti u kojima se dešavaju greške:

  • ugovorni odnosi da isporučiocima ili korisnicima
  • akvizicija, investicije, restrukturiranje organizacije
  • odnosi u vezi sa zakonom o radu
  • odnosi sa deoničarima i partnerima

D&O osiguranje pomaže ublažavanju posedica greške i, kao rezultat: 

  • značajano smanjuje rizike povezane sa izvršnim ovlašćenjima i štiti članove upravnih odbora od odgovornosti
  • smanjuje rizike gubitaka za kompaniju
  • olakšava sprovođenje odštetnih zahteva od deoničara, poslovnih partnera, partnera i kreditora

RENOMIA ima neuporedivo iskustvo i postignuća u osiguranju od odgovornosti direktora i upravnih odbora uČeškoj Republici i inostranstvu.

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka