Obuka, trendovi i razmena znanja

Želimo da naši klijenti budu informisani kada razgovaramo o izboru (vrsti) i samoj izradi polise. Delimo naše znanje i nudimo specijalizovanu obuku za menadžment i zaposlene. Priređujemo radni doručak sa stručnjacima i internet seminare.

RENOMIA nudi obuku iz osiguranja, reosiguranja i upravljanje rizikom, prilagođenu potrebama klijenata. Naša usluga uključuje metodološku podršku i priručnike koji uvode vas i vaše zaposlene u program osiguranja, objašnjavajući korake prijavljivanja štete.

Glavne oblasti obuke RENOMIA programa:

Naši programi obuke pomažu našim klijentima da unaprede svoje znanje o osiguranju i menadžmentu rizika.
Obučavaju su ih naši stručnjaci iz kompanije RENOMIA i po potrebi pozivaju predavače koji su stručnjaci za discipline van osiguranja.

Želite da saznate više?

Robert Krátký, Client Services Director

Ing. Robert Krátký
Client Services Director
robert.kratky@renomia.cz
+420 606 780 897

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu za rešenje prilagođenu vašim jedinstvenim okolnostima.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka