Najbolja rešenja na tržištu osiguranja

Naše usluga se ne završava potpisivanjem ugovora. Nastavljamo da pratimo vaše poslovanje i preporučujemo nove proizvode osiguranja u skladu sa razvojem tržišta

Specijalisti kompanije RENOMIA dizajniraju program za svakog klijenta - na osnovu analize vaših rizika, potreba i očekivanja - kako bi osiguranje imalo optimalno pokriće, nudi najveću vrednost i minimalizuje rizike klijenta, dok su troškovi razumni.

Program sveobuhvatnog osiguranja uključuje:

 • program osiguranja je prilagođen vama i sa osiguravačem po vašem izboru
 • poravnanje potraživanja
 • redovna revizija ugovora o osiguranju
 • analiza uslova i odredbi osiguranja, tendera za osiguravača
 • seminari i obuke
 • metodologija za efikasno upravljanje osiguranjem i poravnanje potraživanja
 • pregled kvaliteta i obima pokrića polisa kod dobavljača i klijenata
 • informacije o razvoju tržišta osiguranja i promene zakonodavstva
 • rešavanje rutinskih zahteva i problema klijenata

Kreiramo programe osiguranja, imajući u vidu sledeće prioritete:

 • individualne potrebe, zahtevi i kapacitet klijenta
 • rigorozna analiza rizika i obezbeđivanje najboljih uslova
 • efektivno pokriće osiguranja, osigurana suma i odbitna stavka kod štetnog događaja
 • standardne ugovorne klauzule formulisane tako da idu u korist klijenta
 • izbor alternativnog osiguranja

Program sveobuhvatnog osiguranja uključuje:

Analyza rizika & i menadžment rizika Izveštaj o rizicima u svrhuosiguranja Dugoročna saradnja pomaže u efikasnoj analizi rizika i ublažavanju rizika Spoljni saradnici i međunarodni inženjeri za procenu rizika Pokriće osiguranja prilagođeno vrsti vašeg poslovanja Koordinirane polise (usklađenepolise) Tenderi za najbolje osiguravače Evaluacija različi tihopcija i ponuda sa najboljim rešenjem Usluga 24/7 Zastupanje klijenta u pregovorima sa osiguravačem Organizovanje akontacije za kompleksne zahteve Redovni izveštaji i analize Administracija ugovora od početka do kraja Ažuriranje polisa Prikupljanje ponuda i najboljih cena tokom perioda osiguranja u jednostavnom formatu Kreiranje programa i njegova implementacija Poravnanje potraživanja Upravljanje polisama

Želite da saznate više?

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu za rešenje prilagođenu vašim jedinstvenim okolnostima.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka