Michal Čajka

Mgr. Ing. Michal Čajka

Rukovodeći partner

Michal Čajka je jedan od iskusnih stručnjaka za osiguranje velikih industrijskih rizika na češkom i međunarodnom tržištu osiguranja. Kreirao je mnoge programe osiguranja za velike kompanije iz različitih oblasti. Učestvovao je na različitim kursevima u oblasti osiguranja i upravljanju rizika  u zemlji i inostranstvu. Njegove druge specijalizacije uključuju osiguranje tehničkih rizika, fakultativno reosiguranje i međunarodni programi.

Dok je studirao na Ekonomskom fakultetu u Pragu i na Pravnom fakultetu u Charlesu, stekao je iskustvo u Jauch & Hubener, u to vreme najvećoj evropskoj brokerskoj kompaniji. Takođe je završio četveromesečni staž u Beču. Nakon diplomiranja na Univerzitetu 1996. godine, pridružio se kompaniji RENOMIA gde je radio od 1997. godine kao direktor filijale u Pragu i od 2007. godine kao upravni partner.