Martin Michal

Direktor kompanije RENOMIA u Slovačkoj

Martin je studirao na slovačkom Tehničkom univerzitetu u Bratislavi, specijalizovan u poslovnom menadžmentu. 1998. godine je počeo da radi za Slovačku osiguravajuću kompaniju, a kasnije Allianz-​Slovačka društvo za osiguranje, gde je bio odgovoran za izmirenje potraživanja.

Godine 2001. Martin je počeo da radi za kompaniju RENOMIA, postajući direktor filijale u Bratislavi 2004. godine. Martin trenutno radi na poziciji menadžera u zemlji.

Martinova profesionalna stručnost se fokusira prvenstveno na osiguranje velikih industrijskih rizika. Martin je postavio ili pomogao u postavljanju programa osiguranja za mnoge istaknute kompanije, kao što su oni iz oblasti inženjeringa, elektrotehnike, poljoprivrede i transportne industrije. Takođe je bio deo tima koji je pripremio programe osiguranja za klijente avijacije.

Pored toga, Martin je takođe uključen u organizovanje međunarodnih programa osiguranja, tehničkih rizika i rešavanja potraživanja.