Klára Kodua, M. A.

Direktor za međunarodne operacije /​ upravni partner RENOMIA NETWORK-A

Nakon diplomiranja na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti 1997. godine, Klara Kodua je radila u sektoru komercijalnog bankarstva. Radi za kompaniju RENOMIA od 2001. godine. Do 2005. godine bila je odgovorna za proširenje međunarodnog dela.

Učestvovala je u komunikaciji sa partnerima iz inostranstva, pripremom pratećih dokumenata i sigurnošću za velike klijente. Od 2005. godine, na poziciji Poslovnog direktora, bila je odgovorna za pridobijanje novih klijenata i za metodološku podršku ovog dela. Od 2008. do 2015. Klara je bio direktor Direkcije RENOMIA NETWORK. Osim što je držala ovu poziciju, od početka 2013. godine je bila i poslovna direktorka RENOMIA GROUPE, a u januaru 2014. postala član Izvršnog odbora.

Klara je danas direktor za međunarodne operacije i upravljački partner RENOMIA NETWORK. Odgovorna je za upravljanje i razvoj stranih filijala kompanije RENOMIA i jedinstvene uslužne  platforme RENOMIA EUROPEAN PARTNERS.