Ing. Hynek Rasocha

Direktor za kredite kompanije RENOMIA

Hinek Rasocha je jedan od najiskusnijih stručnjaka iz oblasti osiguranja na češkom tržištu osiguranja. Od 1989. radi sa korporativnim klijentima i od tada je počeo da se specijalizuje za osiguranje i osiguranje duga. Od 1997. godine je na poziciji komercijalnog direktora i člana najvišeg menadžmenta češke filijale globalne kreditne kompanije Euler Hermes, člana Allianz grupe. On je značajno doprineo uvođenju i razvoju osiguranja na češkom tržištu osiguranja i jedan je od vodećih stručnjaka u ovoj oblasti. Hinek Rasocha je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Pragu, završila je niz stranih praksi i kurseva iz oblasti osiguranja i odnosa sa stranim kompanijama za osiguranje i reosiguranje.

U kompaniji RENOMIA, gde posluje od septembra 2013. godine, RENOMIA Trade Credit se specijalizovao za osiguranje potraživanja i garancija. Cilj ove specijalizacije je da našim klijentima pružimo visoko kvalifikovanu uslugu u oblasti osiguranja potraživanja i garancija i dalje jačanje vodećeg položaja kompanije RENOMIA na tržištu osiguranja u Češkoj.