Ing. Henrih Ihnát

direktor RENOMIA, s.r.o. (d.o.o.), direktor filijale u gradu Košice, Regionalni menadžer RENOMIA u Slovačkoj

Henrih Ihnát je završio Ekonomski univerzitet u Bratislavi, Fakultet biznisa i ekonomije u Košicima. Nakon što je diplomirao 2001 godine, počeo je da radi na posredovanju u osiguranju društva IFIB-a, s.r.o. (d.o.o.) kao menadžer osiguranja poslovnog rizika. U januaru 2004 g. prešao je u RENOMIA, s.r. o. (d.o.o.), gde je bio odgovoran za usluge kupcima i poslovanje kompanije u regionu Istočne Slovačke. Takođe je bio odgovoran za otvaranje i upravljanje novom filijalom kompanije u Košicima. Od 2005 godine radi u RENOMII kao direktor filijale u Košicima.

Njegova profesionalna orijentacija uglavnom se fokusira na industrijske rizike i korporativno osiguranje. On je realizovao osiguravajuće programe za nekoliko vodećih kompanija mašinske, metalurške, prehrambene, tekstilne industrije i dr. Za vreme rada u kompaniji takođe je razvio medicinsku specijalizaciju MEDICAL, gde je RENOMIA postala lider na tržištu, i danas pruža svoje usluge za više od 40 bolnica i drugih kompanija u oblasti zdravstva Slovačke. Takođe ima iskustvo u upravljanju rizicima, baveći se likvidacijom osigurajućih slučajeva, uvođenjem programa plaćanja zaposlenima u kompaniji i sl. Takođe sarađuje u lokalizaciji međunarodnih osiguravajućih programa za značajne strane kompanije.

Godine 2021 postao je generalni direktor RENOMIE u Slovačkoj, i od aprila 2023 g. novi regionalni  menadžer RENOMIE u Slovačkoj.