Gheorghe Grad

Direktor kompanije RENOMIA u Rumuniji
Vodeći partner RENOMIA SRBA osiguravajući broker

Upravni partner Gheorghe Grad diplomirao je na Otvorenom univerzitetskom poslovnom fakultetu, kao jedan od osnivača rumunske brokerske kuće SRBA. Razvoj kompanije započeo je 1998. i nastavio je na ascendantnoj padini, pozicionirajući se svake godine među prvih 20 od preko 300 brokerskih kuća u zemlji. Spajanje sa kompanijom RENOMIA održano je u 2015. godini, kupovinom 51% procenta osnovnog kapitala.RENOMIA SRBA brokersko osiguranje

Tokom svoje profesionalne karijere, gospodin Grad je bio deo nacionalnih i međunarodnih profesionalnih udruženja i zbog toga je uključen u implementaciju specifičnog evropskog zakonodavstva u Rumuniji.

Pored upravljanja i fokusiranja procesa razvoja poslovanja kompanije, on je aktivan učesnik u poslovnom okruženju kroz učešće na seminarima, konferencijama i radio emisijama.

On je i Arbiter u Udruženju "Centar za arbitražu i osiguranje medijacije".